Безопасността на първо място!

Правила за сигурност за:

  • посетители
  • доставчици
  • шофьори на камион

Правилата за безопасност трябва винаги да се спазват!

Начало